ORYANTASYON DÖNEMİ ÖNERİLERİ

ORYANTASYON DÖNEMİ ÖNERİLERİ

ORYANTASYON DÖNEMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK ADINA

                         EBEVEYNLERİMİZE ÖNERİLER

 

*Çocuğunuzun okula başlamadan önce onu güvendiği ve sevdiği bazı akrabalarınıza önce 
1-2 saatlik daha sonra yarım günlük zamanlar için bırakın, onun yanından ayrılırken ne kadar 
zaman sonra geleceğinizi somutlaştırarak açıklayın ( sen öğle yemeğini yiyince, hava kararmadan önce, saatin iki çizgisi de ö.1 in üzerinde birleşince vb.)  ve mutlaka söylediğiniz
zamanda gidip onu alın, alırken de ona söz verdiğiniz gibi şimdi onu almaya geldiğinizi, 
çünkü onu çok sevdiğinizi anlatın.

 

*Ev değiştirme, sütten kesme, emzik bırakma, tuvalet alışkanlığına başlama gibi önemli 
değişiklikleri uyum süreciyle yakın dönemlerde gerçekleştirmemeye özen gösterin. 
Çocuklar için birkaç krizin aynı anda çözümlenmesi zor olacağından, bu konulardaki geçişi, uyum sürecini tamamladıktan sonra, okulumuz aile danışmanının da desteğini alarak okul ile iş birliği içinde gerçekleştirin.