2015-2016 EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI

2015-2016 EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI

   Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen veliler/öğrenciler 10  Ağustos – 02 Eylül 2015 tarihleri arasında bağlı oldukları devlet okulları yada özel okullardan başvurularını yapacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Varsa uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,

-Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan,Mayıs,Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge,

-Kira geliri var ise kira gelir taahhütnamesi (başvuru esnasında okullardan temin edebilirsiniz)

-Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2015-2016 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri,

-Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri,

-Başvuru ve kesin kayıt  esnasında okula teslim edilir.

 

  Sitemize bugün 254 ziyaretçi giriş yaparak toplam 254 sayfa gezmiştir.

© 2016 Özel Neva Altınçocuk Anaokulu. Tüm Hakları Saklıdır | Design by Kocaeli Bilişim